top of page

Lantbruk

" Istället för att utlänningar skickar mat till oss, borde de ge oss chansen att odla vår egen."
- Rony Charles, risodlare, Verrettes

Jordbruk är ett av de största försummade behoven här i Haiti. Enligt USAID har Haiti i flera decennier ställts inför betydande matosäkerhet och näringsmässiga utmaningar. Kroniskt höga nivåer av fattigdom i kombination med jorderosion, sjunkande jordbruksproduktivitet och hög befolkningstillväxt gör tillsammans att få tillräcklig mat till en daglig kamp för många haitier. Det uppskattas att upp till 30 procent av barnen i vissa avdelningar i landet lider av kronisk undernäring. Även om cirka 60 procent av haitierna arbetar inom jordbruk importeras upp till hälften av Haitis mat.

Barnbyn ligger på 4 hektar mark och Mme Soliette har betonat jordbruket som ett stort behov. Att lära sig att framgångsrikt odla, plantera, odla och skörda sina egna trädgårdar skulle stimulera några mycket imponerande resultat:

- Personal och barn skulle lära sig ett yrke som de kan använda resten av livet.

- Att odla sina egna produkter skulle komplettera en del av kostnaden för att köpa mat som för närvarande står för cirka 39% av den totala månadsbudgeten.

- Potentiellt överskott kan säljas på de lokala marknaderna, vilket möjliggör en extra intäktsström samt att lära sig affärsmetoder för försäljning.

Är du intresserad av att hjälpa till just detta område? Kontakta oss för att ta reda på hur du kan engagera dig!
bottom of page